חומרי קוסמטיקה – טבעיים בלבד!

החומרים בהם אני משתמשת ומכירתם

כל החומרים הינם טבעיים וייחודיים לי. אני מנסה אותם אישית לפני שאני מוכרת אותם.

לא אמכור חומר אם אני לא מאמינה בו, אפילו אם יש לו דרישה. לא אשווק חומרים לא מותאמים למטופלת. תמיד לנגד עיני עומדת המטופלת וצרכי העור שלה ולא המסחור.

Closeup of jar of moisturizing face cream and twig with green olives.